Revistes

Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura
http://analisi.cat/index

Artnodes. Art, ciència i tecnología
http://artnodes.uoc.edu/

AtheneaDigital
http://atheneadigital.net/index

BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació
http://bid.ub.edu/

Brumal. Revista de investigación sobre lo Fantástico
http://revistes.uab.cat/brumal

Catalan Journal of Communication & Cultural Studies (CJCS)
https://catalanjournal.wordpress.com/about/

Catalan Review
http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/loi/catr

Cinema Comparat/ive Cinema
http://www.ocec.eu/cinemacomparativecinema/index.php/ca/

COMeIN (UOC)
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero67/articles/Ajudame-a-decidir-lo-que-quiero-ver.html

Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TC/index

Communication Papers
http://www.communicationpapers.com/news-and-events/category/Universitat-de-Girona

Conexiones. Revista Iberoamericana de Comunicación
http://comunicacionsocial.es/revista-conexiones

Digithum (Culture and Society)
http://digithum.uoc.edu/

ELCVIA Electronic Journal on Computer Vision and Image Analysis
http://elcvia.cvc.uab.es/index

El profesional de la información
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html

FilmHistoria Online
http://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria

Grafica
http://revistes.uab.cat/grafica/issue/view/10

Hipertext.net
https://www.upf.edu/hipertextnet/

Lectora: revista de dones i textualitat
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/index

LSC Llengua, Societat i Comunicació
http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/index

Obra Digital
http://www.obradigital.com/

Papers. Revista de Sociologia
http://papers.uab.cat/index

Periodística
https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idCatalogacio=27109#

Quaderns del CAC
https://www.cac.cat/acords-recerca/revista-quaderns-del-cac

Questiones Publicitarias
http://revistes.uab.cat/qp

Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales
http://revistes.uab.cat/redes/issue/view/60

Revista Catalana de Sociologia
https://www.raco.cat/index.php/RevistaSociologia

Ruta.Comunicación
http://revistes.uab.cat/rutacom/index

Tradumática (Traducció i TICs)
http://revistes.uab.cat/tradumatica/index

Trípodos