Revistes

 

Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura
http://analisi.cat/index

 

Artnodes. Art, ciència i tecnología
http://artnodes.uoc.edu/

 

AtheneaDigital
http://atheneadigital.net/index

 

BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació
http://bid.ub.edu/

 

Brumal. Revista de investigación sobre lo Fantástico
http://revistes.uab.cat/brumal

 

Catalan Journal of Communication & Cultural Studies (CJCS)
https://catalanjournal.wordpress.com/about/

 

Catalan Review
http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/loi/catr

 

Cinema Comparat/ive Cinema
http://www.ocec.eu/cinemacomparativecinema/index.php/ca/

 

COMeIN (UOC)
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero67/articles/Ajudame-a-decidir-lo-que-quiero-ver.html

 

Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TC/index

 

Communication Papers
http://www.communicationpapers.com/news-and-events/category/Universitat-de-Girona

 

Digithum (Culture and Society)
http://digithum.uoc.edu/

 

ELCVIA Electronic Journal on Computer Vision and Image Analysis
http://elcvia.cvc.uab.es/index

 

FilmHistoria Online
http://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria

 

Grafica
http://revistes.uab.cat/grafica/issue/view/10

 

Hipertext.net
https://www.upf.edu/hipertextnet/

 

Lectora: revista de dones i textualitat
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/index

 

LSC Llengua, Societat i Comunicació
http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/index

 

Obra Digital
http://www.obradigital.com/

 

Papers. Revista de Sociologia
http://papers.uab.cat/index

 

Quaderns del CAC
https://www.cac.cat/acords-recerca/revista-quaderns-del-cac

 

Questiones Publicitarias
http://revistes.uab.cat/qp

 

Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales
http://revistes.uab.cat/redes/issue/view/60

 

Revista Catalana de Sociologia
https://www.raco.cat/index.php/RevistaSociologia

 

Ruta.Comunicación
http://revistes.uab.cat/rutacom/index

 

Tradumática (Traducció i TICs)
http://revistes.uab.cat/tradumatica/index

 

Trípodos