InfoAdex: la inversió publicitària a Espanya creix el 2% el 2018

Per | 25/02/2019

Ja està disponible l’Estudi de la Inversió Publicitària a Espanya corresponent a l’any 2019  d’InfoAdex. Al costat del seu patrocinador, Reason Why, InfoAdex va presentar el seu treball el passat 20 de febrer de 2019 a Madrid. Aquesta és ja la vint-i-cinquena edició.

 

Els mitjans no convencionals acaparen el 57,1% de la inversió publicitària

El creixement interanual de la inversió global ha estat del 2%, assolint els 12.835,5 milions d’euros el 2018. A l’àmbit dels mitjans convencionals, aquest increment ha estat del 2,9%, arribant a recollir el 42,9% de les inversions publicitàries (5.512,6 milions d’euros). Per la seva banda, els mitjans no convencionals acaparen el 57,1% de la inversió total (7.323,0 milions d’euros), malgrat que el seu increment ha estat una mica inferior, de l’1,3%.

 

L’automoció, el principal sector anunciant

Per sectors, els principals anunciats són l’Automoció, amb una inversió de 569,3 milions d’euros, seguit de Distribució i Restauració (461 milions d’euros), Finances (452,8), Serveis Públic i Privats (347,1), Bellesa i Higiene (338), Alimentació (311,5), i Cultura, Ensenyament i Mitjans de Comunicació (305,6).

 

MITJANS CONVENCIONALS

La inversió publicitària a Internet s’incrementa un 12,6%

Dels vuit àmbits que conformen els mitjans convencionals, el major creixement s’ha donat a Internet (enllaços de patrocinadors i display+ video), on la inversió ha estat de 1.743,2 milions d’euros, amb un increment del 12,6% respecte a l’any 2017. En total, aquest terreny absorbeix el 31,6% de la inversió publicitària dels mitjans convencionals.

 

El major volum d’inversió publicitària arriba a la Televisió

No obstant, la televisió continua sent el mitjà amb més ingressos publicitaris, 2.127,2 milions d’euros al 2018. Acapara així el 38,6% de la inversió publicitària del conjunt dels mitjans convencionals. Tot i que s’ha produït un descens entre 2017 i 2018, aquest ha estat mínim, del 0,8%. La situació de les televisions nacionals en obert es manté estable, amb una inversió publicitària al 2018 de 1.915,1 milions d’euros.

Les xifres d’Infoadex situen el Grupo Mediaset España com a líder. La seva inversió publicitària al 2018 ha assolit els 922,0 milions d’euros, amb una quota del 43,3% de la inversió total en televisió. El Grupo Atresmedia apareix en segon lloc, amb una facturació publicitària de  862,0 milions d’euros i acaparant així el 40,5% de la quota de mercat d’aquest àmbit.

 

Canals de TV de pagament, bones perspectives

Però, per avaluar la situació del sector televisiu, cal parar especial atenció a la resta de tipus de canals. Cal tenir en compte que  la inversió als canals de pagament segueix una tendència clarament a l’alça. Si al 2014 la inversió era de 59,3 milions d’euros, al 2018 aquesta suma 107,3 milions d’euros i l’increment respecte al 2017 ha estat del 13,4%.

 

Televisions locals i autonòmiques, situació preocupant

En canvi, la situació de les televisions locals és molt preocupant. Segons l’Informe d’InfoAdex, entre 2017 i 2018 la inversió ha baixat en aquest sector un 15,5%, arribant als 2,5 milions d’euros. Per tant, aquest sector es manté estancat des de l’any 2015, quan va arribar als 2 milions d’euros, i el repunt del 2017, quan va assolir els 3 milions d’euros, sembla difícil de consolidar. De la mateixa manera, també és molt preocupant la situació de les televisions autonòmiques, en descens des de l’any 2015, any que van arribar als 132,3 milions d’euros. Al 2018, amb un descens de la inversió publicitària del 10,5%, la inversió total s’ha situat en 102,2 milions d’euros.

 

 

La inversió publicitària creix a la ràdio i baixa als diaris

Els diaris, amb el 9,7% de la inversió publicitària, i la ràdio, amb el 8,7%, s’allunyen de les televisions i l’entorn digital.  No obstant, cal subratllar que l’evolució d’aquests dos sectors indiquen tendències molt diferents. La inversió publicitària continua decreixent als diaris, dels 658,9 milions d’euros del 2015 s’ha passat als 533,8 milions d’euros al 2018. El descens del 2018 respecte al 2017 ha estat del 5,9%. I, en canvi, a la ràdio succeeix tot el contrari. Si al 2015 la inversió publicitària era de 454,4 milions d’euros, progressivament aquesta quantitat ha anat augmentant fins els 481,1 milions d’euros al 2018. De fet, l’últim increment interanual ha estat del 3,3%.

 

Publicitat Exterior: bones perspectives del mobiliari d’interior

Per volum d’inversió publicitària, l’exterior es el cinquè sector, que manté la seva quota de mercat (6,1%) amb un nivell d’ingressos de 335,9 milions d’euros (increment del 2,8% respecte al 2017). Però, dins d’aquest àmbit, hi ha dos fets rellevants, l’increment del mobiliari d’interior (que ha experimentat un augment del 12,5% respecte al 2017) i el decreixement de les lones d’exterior (del 11,8%). No obstant, el mobiliari exterior continua aconseguint el major volum d’ingressos, 129,5 milions d’euros el 2018 (3,4% més que al 2017).

 

Cinema: creix la inversió publicitària a poc a poc des de l’any 2014

Els sectors amb menys volum d’ingressos publicitaris són les revistes (227,8 milions d’euros i una quota de mercat del 4,1%), el cinema (34,7 milions d’euros i una quota del 0,6%) i les publicacions dominicals (28,9 milions d’euros i una quota del 0,5%). No obstant, cal fer èmfasi sobre el cinema, que  segueix una tendència a l’alça, des dels 16,2 milions d’euros del 2014 als 34,7 del 2018, essent l’increment del 2017 al 2018 del 3,2%. En canvi, les revistes i les publicacions dominicals mostren una tendència a la baixa. Així, respecte al 2017, el descens ha estat del 6,7% per les dominicals i del 5,1% per les revistes.

 

MITJANS NO CONVENCIONALS

Branded Content i Influencers marquen el seu territori

Respecte als mitjans no convencionals, l’Informe d’InfoAdex també inclou aquí el Branded Content i els Influencers. El primer, que es va incorporar a l’edició del 2017, reflectix una clara tendència a l’alça, del 6,5%, arribant el 2018 a 316,3 milions d’euros. Sobre els Influencers, només disposem de les dades del 2018 i el volum d’ingressos publicitaris suma 37,0 milions d’euros. Per tant, podem dir que supera a dos dels mitjans convencionals, el cinema i les publicacions dominicals.

Dins d’aquest sector, InfoAdex considera 17 mitjans. A més del Branded Content (4,3% de la inversió publicitària dels no convencionals) i dels Influencers (0,5%), apareixen amb xifres per sobra de l’1% de la quota de mercat: el mailing personalitzat (26,3%), el P.L.V. merchandising, senyalitzacions i rètols (23,7%), el màrqueting telefònic (21,4%), activitats de patrocini, mecenatge, màrqueting social i RSC (7,7%), activitats de patrocini esportiu (5%), bustiada i fullets (4,4%), anuaris, guies iI directoris (1,7%), i feries i exposicions (1%).

 

Màrqueting mòbil: la inversió publicitària creix un 44,2%

De la resta, i tenint en compte els temes d’interès de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), resulta important subratllar l’increment interanual del màrqueting mòbil, que inclou advergaming i apps. Aquest sector ha crescut un 44,2% al 2018 respecte a l’any 2017, passant de 37,3 milions d’euros a 53,8 milions d’euros. I, en sentit totalment contrari, cal parar atenció al descens dels jocs promocionals off line, amb un decreixement del 5,3% respecte a l’any 2017 que fa que es mantingui amb un volum d’ingressos por sota dels 30,0 milions d’euros (27,6 milions d’euros).

 

Accés a un resum de l’Informe

Accés a la nota de premsa de presentació