Article científic: Diaris i revistes: panoràmica editorial i d’audiències a Catalunya (2016-2017)

Per | 07/02/2019

+ info: RACO

Es presenta una panoràmica de les publicacions periodístiques catalanes durant el bienni 2016-2017. Es mostren les dades d’audiència i de difusió dels principals mitjans d’informació diària i no diària, impresa i digital. Tres fets marquen el sector durant el període: la persistència de la crisi en el sector de la premsa diària impresa, l’auge dels mitjans digitals i l’absència de dades públiques fiables i contrastables de difusió i audiència.