11-12/07/2019: 4t Congreso ISKO España-Portugal

Per | 08/01/2019

+ info: UB

Els esquemes d’organització són bàsics per a la recuperació i l’aprofitament de qualsevol recurs amb un potencial valor informatiu. Habitualment, la recerca s’ha centrat en els recursos d’interès actual i immediat, amb dades útils per al seu aprofitament en un temps proper a la seva creació, i, sobretot, amb informació textual.

El 4t Congreso ISKO España-Portugal (14è d’ISKO España) vol centrar l’atenció en les possibilitats del tractament i de l’ús d’esquemes d’organització en:

recursos amb valor patrimonial (present o que el puguin tenir en el futur)
recursos amb informació visual i audiovisual

Uns i altres són recursos usats i demanats cada cop més per usuaris de tot tipus: professionals, investigadors, ciutadans, etc. Per això cal que les col·leccions que inclouen aquests recursos tinguin una organització que en faciliti la gestió, l’explotació i l’ús de manera eficient i sostenible. L’assignació de metadades de diversos tipus o la creació de sistemes d’organització en aquests recursos ha de servir de mitjà per a la generació de nous coneixements.Per la mateixa raó, centres com arxius i biblioteques, centres de documentació de mitjans de comunicació o audiovisuals, d’empreses, d’entitats públiques i privades, s’interessen més pel control de les seves col·leccions d’aquest tipus, que presenten problemes i casuístiques que requereixen solucions sovint diferents a les aplicades a les d’altres recursos.