L’ecosistema de les TIC des de la perspectiva de gènere a Barcelona

Per | 06/01/2019

+ info: Descarregar l’informe

 

Les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) es defineixen, d’acord amb l’informe Women active in the ICT sector (1) de la Comissió Europea, com a eines tecnològiques, serveis i productes que ens permeten intercanviar informació i comunicar-nos. Habitualment s’inclouen en aquest marc les telecomunicacions, els ordinadors, internet en un sentit ampli i també el sector de mitjans i continguts digitals.

Així, les TIC són aquelles tecnologies que “giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas” (Cabero, 1998: 198).

Actualment, les TIC estan canviant a gran velocitat l’economia (Castells, 1996), així com diversos camps socials i processos productius, com ara l’educació, el comerç, la distribució o la logística. Els àmbits esmentats no només s’estan veient reconfigurats en termes de l’automatització i digitalització de processos, a causa de la incorporació de noves eines de comunicació i desenvolupament tecnològic, sinó que estan patint un accelerat procés de transformació sociotecnològica. Això implica múltiples canvis que inclouen nous mecanismes d’accés a serveis educatius o models emergents de relacions laborals. Una problemàtica particularment important en aquest context és l’equilibri de gènere en els diferents camps d’aplicació i desenvolupament de les TIC que van de la formació professional al món laboral. Tenint en compte aquest escenari, el present estudi busca analitzar quantitativament i qualitativament l’ecosistema de les tecnologies de la informació i la comunicació a Barcelona des de la perspectiva de gènere, tenint en compte quatre àmbits: (1) àmbit d’educació, recerca i coneixement; (2) àmbit associatiu i comunitari; (3) àmbit laboral, i (4) àmbit de les polítiques i actuacions públiques. La recerca té el finançament de l’Ajuntament de Barcelona dins del seu Pla per la justícia de gènere (2016-2020), en l’eix “Ciutat de drets” i l’àmbit de Participació Política, Social i Tecnològica. L’estudi ha tingut el suport i seguiment de Barcelona Activa, el Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital i el Departament de Transversalitat de Gènere.

 

(1) Comissió Europea “Women active in ICT sector”
(https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9153e169-bd6e-4cf4-8638-79e2e982b0a3)

 

+ info: Descarregar l’informe