Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals

Per | 19/12/2018

+ info: OPATL

L’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals  és una iniciativa de col·laboració estable entre diversos organismes i institucions, la missió del qual és vetllar per la salvaguarda d’una part del nostre patrimoni documental generat en el marc de les televisions locals i altres agents productors de documentació audiovisual local. Així mateix, també pretén assentar les bases metodològiques per al treball als arxius audiovisuals, fomentar el coneixement i l’ús de les noves tecnologies, promoure les bones pràctiques i el respecte als drets de propietat intel·lectual, contribuir a la formació dels professionals i conscienciar les administracions públiques i la societat en general de la riquesa del patrimoni audiovisual local i de la necessitat de preservar-lo.