The Journalistic field of the neighbourhood journalists: the case of immigrants’ representation in the neighbourhood press of Barcelona. Eduard Fabregat (2016)

Per | 22/10/2018

+ info: TDR

La premsa generalista tendeix a donar visibilitat als immigrants només quan sorgeixen problemes. A través d’aquesta visibilitat basada en problemes es construeix una identitat social virtual. Aquesta identitat es construida amb estereotips i no és necessàriament correcte. No obstant això, la premsa de barri de Barcelona, dintre de la tradició de la premsa regional Catalana, ofereix, a causa de la seva història, proximitat i compromís amb la regió, un enfocament diferent a aquest problema i, per tant, les característiques diferents del camp social d’aquests periodistes fan que es busquin i es tinguin en compte diferents habitus i diferents capitals. D’aquesta manera aquesta premsa construeix i dóna una identitat social virtual diferent mitjançant l’ús d’un conjunt diferenciat de marcs. A través de l’estudi d’aquest mecanisme el procés a través del qual aquest tipus particular de premsa, i en concret els seus periodistes, s’acosten a la idea del periodisme ha estat estudiat i el seu camp periodístic explicat.