Les sales de cinema als territoris de parla catalana. La Catalunya Nord. (Carles José i Solsona, OPA-UPF, 2018)

Per | 19/10/2018

+ info: OPA

La publicació d’uns treballs del CNC han estat l’espoleta que ha provocat l’esclat d’una recerca que persegueix d’estendre la indagació sobre l’exhibició cinematogràfica per municipis a les terres de la Catalunya Nord. Es tracta de Géographie du cinéma en 2015 – Départements, informe continuat per Géolocalisation des cinémas actifs en France en 2016i, amb data ben acostada, tant per Géolocalisation des cinémas actifs en France en 2017 com per Datavisualisation. La géographie du cinéma en 2017, que ens ofereixen tant la situació de l’exhibició cinematogràfica a cadascun dels departaments que integren el territori francès com el detall corresponent a cada municipi que disposi com a mínim d’una sala de projecció comercial. Aquesta minuciosa compartimentació fa possible construir, mitjançant la captura de les dades individuals de cadascun dels seus municipis, la informació referent al conjunt de l’àmbit geogràfic que constitueix el nostre objecte d’interès i d’estudi.