Associació de Muntadores i Muntadors audiovisuals de Catalunya (AMMAC)

Per | 19/10/2018

+ info: AMMAC

AMMAC sorgeix de la necessitat de crear un espai que representi el col·lectiu de muntadores i muntadors dels diferents sectors laborals, vetlli pels seus drets, difongui la seva tasca, la revaloritzi i treballi per la paritat en el sector.

L’AMMAC és una associació sense ànim de lucre que reuneix les muntadores i muntadors residents a Catalunya dels diferents sectors laborals; cinema, televisió, publicitat, corporatius, etc. Així com els ajudants i auxiliars de muntatge. AMMAC neix el 2017 de la iniciativa d’un grup de muntadors que de seguida va reunir el gruix del col·lectiu per poder tirar endavant aquest projecte.