El CAC aprova l’informe que analitza el compliment de les missions del servei públic de la CCMA l’any 2017

Per | 09/10/2018

+ info: CAC

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió mantinguda el 2 d’octubre, ha aprovat un acord sobre el compliment per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de les missions del servei públic que assigna la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA). L’informe analitza les emissions dutes a terme durant el 2017.

El CAC ha elaborat l’informe d’acord amb l’article 29 de la llei esmentada, que determina que correspon al Parlament i al CAC, d’acord amb les seves atribucions, controlar que la CCMA compleix les missions del servei públic que preveu la llei. L’informe del CAC està estructurat en 16 epígrafs –que coincideixen amb les lletres de l’apartat 3 de l’article 26 de la LCA– i inclou una síntesi final. El Ple del CAC ha aprovat l’Acord amb 5 vots a favor i 1 en contra amb vot particular.

Pluralisme informatiu. Sis grans qüestions concentren l’atenció informativa als informatius diaris de la CCMA durant el 2017: les relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol (celebració de l’1-O, l’aplicació de l’article 155, processos judicials i mobilitzacions ciutadanes, entre d’altres) representen més del 20% del temps de notícia. La crònica política d’àmbit internacional ocupa al voltant del 15% de l’atenció informativa. La informació sobre esdeveniments culturals representa més del 10% del temps dels informatius. Els casos de presumpta corrupció són prop del 4%. Les informacions derivades de les eleccions al Parlament de Catalunya i, finalment, els atemptats de Barcelona i de Cambrils representen entre el 3 i el 4% del temps de notícia.