Difusió de projectes europeus de recerca a les xarxes socials

Per | 03/10/2018

+ info: gencat.cat

La guia H2020 Programme. Guidance Social media guide for EU funded R&I projects ofereix consells sobre com es pot incrementar la presència en línia dels projectes de recerca a partir de la construcció d’un perfil a les xarxes. El document explica, entre altres coses, com s’obre un compte de Twitter o una pàgina de Facebook, i fa recomanacions detallades per elaborar un pla de comunicació i el seu calendari d’accions.

Tot això contribuirà a fer efectius els articles 29 i 38.1 de l’Acord de subvenció de projectes del programa Horitzó 2020, sobre comunicació i difusió dels resultats científics, que indiquen la necessitat de fer arribar a la societat els resultats assolits al llarg del projecte.