Els Mitjans de comunicació com a legitimadors o deslegitimadors d’un projecte polític per mitjà dels frames i les estructures narratives: el cas del procés català en el període 2006-2015. Ricard Gili Ferré (2017)

Per | 25/09/2018

+ info: UPF

Aquesta recerca es focalitza en el tractament periodístic que els mitjans de comunicació realitzen d’un determinat projecte polític i com, de retruc, aquest tractament contribueix a legitimar-lo o deslegitimar-lo. I és que es parteix de la base que els mitjans tenen un paper privilegiat en el procés de construcció social i d’objectivació social del sentit. El projecte polític que s’analitza és l’anomenat Procés català, un moviment sociopolític iniciat l’any 2006 que reclama el dret a decidir o dret a l’autodeterminació de Catalunya per aconseguir la seva independència. La recerca abasta el període 2006-2015 –una dècada completa– i pren com a mostra sis diaris, tres editats a Madrid per al conjunt d’Espanya (El País, El Mundo i ABC) i tres editats a Barcelona per a Catalunya (La Vanguardia, El Periódico de Catalunya i El Punt Avui). S’utilitza una metodologia que combina l’anàlisi del frames i l’anàlisi d’estructures narratives.