01/12/2018: Call for papers: Recomanació lectora: què, on i com prescriure obres i lectures

Per | 14/09/2018

+ info: bid

Una de les feines clau dels llibreters i dels professionals de les biblioteques ha consistit històricament en la recomanació de lectures o prescripció –segons el terme que s’usa actualment i que caldria discutir. En aquesta cruïlla històrica produïda per la irrupció de múltiples formes digitals de lectura i de recomanacions s’obren nombroses possibilitats. La llibreria i la biblioteca pública, fins i tot l’escola i la universitat, han d’afrontar uns canvis tecnològics importants, com ara la creació de les xarxes socials de lectura o l’aparició de la recomanació automatitzada, que són clarament disruptius en l’àmbit de la seva activitat. És en aquest context que el personal de les biblioteques, llibreries i centres docents ha de trobar noves vies per a continuar essent mediador cultural i de lectures.

Cal revisar tota la cadena de la lectura i la seva recomanació. I aquesta revisió cal que sigui feta malgrat la incertesa que ens pugui generar als professionals, sense apriorismes; revisions relacionades amb els agents —qui ha recomanat històricament i qui recomana ara? —; amb l’objecte de consum cultural —què cal llegir?, quines són les lectures imprescindibles?, quins són els gèneres més llegits?—; amb la importància del mitjà on es produeixen —la crítica, les publicacions periòdiques, les xarxes socials—; amb la planificació privada i pública —els plans institucionals de promoció lectora—, i, finalment, amb l’avaluació de tot el procés: com s’avalua i quin impacte té tota la tasca de recomanació feta?