Retrats: cent anys a l’estudi (1840-1940)

Per | 12/09/2018

+ info: Ajuntament de Girona

Aquest recurs visual, centrat en la fotografia de retrat d’estudi, ens aproxima a una visió panoràmica i comparativa del retrat d’estudi a partir d’una selecció de 10 retrats de cada dècada, de 1840 a 1940. L’objectiu és revalorar aquest gènere fotogràfic i fer possible que aquestes imatges adquireixin nous significats, estretament vinculats als temps de l’observador i exclusius dels objectes caiguts en desús.

El recurs ha estat dissenyat per Roger Colom de manera que les imatges es puguin veure una a una o agrupades en diverses categories. Les agrupacions per dècades ens permeten veure l’evolució històrica i estètica del retrat, des de les imatges del daguerreotip fins als negatius i positius en base a gelatina del segle XX. També es poden agrupar per temàtiques: homes, dones, nens, grups i post mortem. En qualsevol cas, la navegació individualitzada permet la contemplació completa i detallada de cada imatge.