31/10/2018: Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica

Per | 26/07/2018

+ info: gencat.cat

Promoure iniciatives destinades a augmentar les estrenes de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana a les sales d’exhibició cinematogràfica amb un mínim de sales:

Doblatge: mínim 6/25 sales, segons el nombre total de sales d’estrena a Catalunya.
Subtitulació: mínim 3 sales d’estrena.

Destinataris
Empreses de distribució cinematogràfica.

Termini de presentació de sol·licituds. Del 17 d’abril al 31 d’octubre de 2018.

Calendari de les actuacions. Els llargmetratges per als quals se sol·licitin les subvencions s’han d’estrenar abans de l’1 de febrer de l’any posterior al de la concessió de la subvenció, tenint present que les despeses subvencionades s’han de fer durant l’any natural de concessió o durant l’any anterior.

Sol·licitud de subvenció. Només telemàticament, a través de l’enllaç:

Subvencions per a la subtitulació i el doblatge en català de llargmetratges d’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica