Estudi: “La producció catalana a la televisió generalista 2014 – 2016”

Per | 23/07/2018

+ info: UPF

Aquest informe se centra en l’estudi de la presència de produccions externes[1] catalanes a les televisions generalistes que es poden veure a Catalunya, en base a les programacions d’aquestes cadenes de televisió durant els anys 2014, 2015 i 2016, i també amb dades complementàries del període 2011-2013. Es tracta de la sisena ocasió en què l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) realitza un estudi propi a partir de l’anàlisi de les graelles de programació[2] i l’extracció posterior d’indicadors. Aquestes en són les principals conclusions:

En els darrers tres anys la presència de les produccions externes catalanes a les graelles televisives és molt variant en funció de la cadena de televisió. Certament, en general s’ha produït un cert augment de les produccions catalanes, però aquesta lleu crescuda no és homogènia ni igualment estable a tots els canals. Destaquem, per exemple, el descens de les produccions catalanes a les dues cadenes de televisió d’abast nacional, TV3 i 8TV, durant l’any 2016. Al llarg dels darrers tres anys, TV3 és el canal en què la producció externa catalana ha tingut una presència major, tant en nombres absoluts (més de 10 programes setmanals) com en percentatge sobre el total de programes emesos (sempre superior al 20%). Tot i així, les xifres de l’any 2016 són força inferiors a les dels dos anys anteriors.
LaSexta i Antena3 ocupen la segona i tercera posició, respectivament, en aquest període, però l’any 2016 el nombre de produccions catalanes externes cau lleugerament en ambdues cadenes.
Les produccions catalanes externes havien crescut notòriament a 8TV entre els anys 2011 i 2013, però els anys 2015 i 2016 experimenten un descens pronunciat. En quant al percentatge sobre el total de programes emesos, 8TV passa d’una xifra superior al 25% l’any 2014 al 15% dos anys després.