Elegir un director dels mitjans públics

Per | 02/07/2018

+ info: mèdia.cat

A la meva ciutat, l’Hospitalet de Llobregat, hi ha hagut una certa fama a l’hora de vincular poder polític i control sobre tot ésser vivent, com passa a tots els pobles, encara que el meu tingui 254.000 habitants. Als antípodes d’aquesta fama i amb l’intent de superar un procés d’elecció del nou director dels mitjans de comunicació públics que havia quedat desert, l’any passat tres periodistes a títol personal, elegits per unanimitat pels grups municipals, vam encapçalar el concurs de selecció (amb majoria en el jurat i amb presència dels treballadors).

Prèviament ens vam assessorar al Col·legi de Periodistes sobre altres models d’elecció, i vam trobar bones experiències similars a BTV i a la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. S’hi van presentar vint aspirants, amb unes bases que atorgaven la majoria de la valoració al projecte (50%), no vam conèixer el nom dels responsables dels projectes fins a la terna definitiva i la puntuació final es va dirimir a la reunió final, en directe, i per 53 centèsimes de diferència.