Estudi sobre la comunicació local a Catalunya (Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 2018)

Per | 20/06/2018

+ info: CAC

La comunicació audiovisual local té una llarga història a Catalunya i entronca amb una llarga tradició de les iniciatives locals de comunicació des del naixement de la impremta. El sector audiovisual local o de proximitat,tal com està configurat avui, és deutor d’aquesta tradició i,més particularment,de la capacitat propositiva de la societat civil, que va impulsar els fenòmens de les ràdios lliures, les ràdios municipals i les televisions comunitàries, en plena efervescència política i social desencadenada per la mort del general Franco. Aquell bullidor d’iniciatives es va conèixer internacionalment com el laboratori català. I d’aquell laboratori en van sortir les pràctiques que després d’anys de vicissituds conformen l’estructura del sistema audiovisual local.

Les peces del sistema s’enquadren en tres categoriesdes del punt de vista jurídic: legals, alegals i il·legals. Les legals són les emissoresde ràdio i de televisió que operen amb la llicència corresponent i són, quantitativament, la majoria. Les alegals són aquelles iniciatives associatives i comunitàries sense afany de lucre, previstes reglamentàriament,però que encara esperen la regulació precisa. Les il·legals són aquelles iniciatives privades amb afany de lucre que operen sense títol habilitant. Aquest estudi secentra en el sector audiovisual local, configura tper operadors de ràdio i de televisió que compten amb el títol habilitant corresponent per desenvolupar les seves activitats en l’àmbitlocal, siguin de titularitat pública o privada. Això però no impedeix que en la visió perifèrica de l’estudi no es tingui en compte la presència dels altres actors ni que a l’hora de les recomanacions es formulin propostes.