16/06-30/09/2018: Exposició La fotografia «creativa» a Catalunya (1973-1982)

Per | 19/06/2018

+ info: barcelona.cat

La fotografia «creativa» a Catalunya (1973-1982) és una mostra en què es presenta el sorgiment d’una generació de fotògrafs que van reivindicar el reconeixement de la fotografia com un art autònom dins el sistema institucional i artístic d’aquells anys ―museus, galeries, crítica i el circuit editorial. Per a la mostra s’han rescatat nombrosos arxius documentals del període, així com una part significativa de les produccions que aquesta generació va desenvolupar durant la cronologia assenyalada.

La revista Nueva Lente, editada a Madrid a partir del 1971, en la qual els autors catalans van tenir-hi una presència constant, va propiciar l’inici d’aquest nou discurs fotogràfic. Les galeries especialitzades, entre elles Spectrum, un espai pioner, inaugurat a Barcelona el 1973, juntament amb altres llocs d’exhibició que van aparèixer durant aquesta època, van contribuir de manera decisiva a la difusió d’aquesta fornada de fotògrafs, tot permetent conèixer, també, les principals tendències internacionals del moment.