30/07/2018: X Premis Gabinets de Comunicació

Per | 11/06/2018

+ info: periodistes.cat

El Col·legi de Periodistes de Catalunya convoca els X Premis de Gabinets de Comunicació, l’objectiu dels quals és reconèixer i impulsar la tasca dels gabinets de comunicació i dels professionals que hi treballen, així com fomentar els esforços del sector públic i privat per donar accés a una informació veraç i útil. El termini d’admissió d’originals finalitza el 30de juliolde 2018. Els premis s’atorguen amb una periodicitat anual i tenen com a referència el Manual de Bones Pràctiques elaborat per la Comissió de Gabinets de Comunicació del Col·legi.

Es convoca un Premi a la Millor Acció de Comunicació i un Premi a la Innovació en comunicació als quals s’hi poden presentar totes les campanyes i actuacions desenvolupades pels col·legiats i col·legiades durant el 2017. A més, es convoca també elPremi Portaveu, destinat a reconèixer la tasca comunicativa d’una personaque s’hagi distingit per aquesta funció en una organització, empresa, o institució davant dels mitjans de comunicació i/o l’opinió pública.