05/07/2018: Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya

Per | 08/06/2018

+ info: Institut Ramon Llull

Resum de les bases per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 15/03/2017

Aquest document resum té un caràcter merament informatiu. Cal que el sol•licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria.

OBJECTE

La subtitulació de llargmetratges (ficció, documental i animació) curtmetratges i documentals de televisió produïts a Catalunya per afavorir i impulsar la presència a l’exterior de la creació cinematogràfica de Catalunya.

El llargmetratge (ficció, documental i animació), curtmetratge i documental televisió ha d’estar acabat en l’any de la convocatòria i s’haurà de presentar finalitzat amb la sol•licitud dins del termini de presentació que estableix la resolució de la convocatòria. La subtitulació s’ha de realitzar durant l’any de la convocatòria i no es necessari que estigui finalitzada en el moment de presentar la sol•licitud.

No són objecte d’aquesta convocatòria:

Les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, minisèries i les produccions audiovisuals amb una finalitat de promoció comercial.
Les produccions audiovisuals presents en l’àmbit de les arts visuals.

Persones beneficiàries

Les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.

Per a poder ser beneficiaris d’aquestes subvencions cal complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Sol·licituds

S’ha de presentar una única sol•licitud per llargmetratge (ficció, documental i animació), curtmetratge i documental televisió.

L’import màxim subvencionable és de 5.000,00 euros per llargmetratge (ficció, documental i animació) i documentals televisió, i de 1.600,00 euros per curtmetratge.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Els costos de la subtitulació de llargmetratges – ficció, documental i animació-, curtmetratges i documentals de televisió següents: la traducció, localització, adaptació, incrustació/impressió i arxiu en qualsevol format de subtítols.