La projecció de Barcelona a l’entorn digital

Per | 14/05/2018

Redacció OCC InCom-UAB – Barcelona, 14/05/2018

 

L’Ajuntament de Barcelona ha fet pública la tercera edició de l’informe anual “Barcelona a les xarxes socials”, corresponent a l’any 2017. Les dades assenyalen un important creixement de les mencions de la ciutat a Internet. Els atemptats del mes d’agost de 2017 i la situació política catalana han provocat aquest increment, però també està molt present el paper de Barcelona com a amfitriona de grans esdeveniments, així com la lluites socials ciutadanes. Aquest document forma part del Pla d’Estudis Sociològics 2016-2019 de l’Ajuntament.

Les xarxes socials s’han convertit en un fet quotidià de gran importància per a bona part de la població. Segons la darrera Enquesta de Serveis Municipals 2017, el 59,0% de les barcelonines i barcelonins majors d’edat participen habitualment en almenys una xarxa social a Internet, indicador que creix fins al 66,3% si només considerem les respostes de la població compresa entre els 18 als 74 anys. En pocs anys aquests canals de comunicació han esdevingut un espai clau per a l’expressió de l’opinió ciutadana i, consegüentment, un espai que cal observar si es vol conèixer i entendre la realitat social.

 

Informe «Barcelona a les xarxes socials 2017»: aspectes metodològics i estructura

L’objectiu d’aquest informe és recollir les mencions al voltant de la ciutat que sorgeixen a les xarxes socials. L’informe es construeix a partir de la recopilació de totes les publicacions originals que incloguin al seu cos la paraula “Barcelona”, o l’acrònim “Bcn”, o bé que hi mencionin els canals institucionals de la ciutat a les xarxes socials (Twitter / Facebook /Youtube/ Instagram / Pinterest…), a Internet en general (Web i Blogs), així com als portals informatius de notícies.

L’informe s’estructura en tres parts: la primera recull els indicadors generals sobre la interacció de Barcelona amb la xarxa. En aquest apartat s’inclouen dades volumètriques, d’ubicació, plataformes d’origen i diversos rànquings referents a esdeveniments, autors, mencions i hashtags. A la segona s’examinen indicadors semblants respecte a les àrees permanents d’estudi o àrees temàtiques (agrupant els missatges d’acord amb les àrees d’organització del govern municipal); i, per últim, es fa un seguiment dels esdeveniments puntuals que han generat un impacte més fort.

 

Imatge 1: Imatge de la ciutat de Barcelona
Font: Ajuntament de Barcelona

 

Per millorar la fiabilitat de les dades, es filtren i s’exclouen les publicacions realitzades per bots i l’SPAM, així com aquelles relacionades amb el futbol, ja que pel seu volum podrien esbiaixar excessivament els resultats. A més, cal tenir en compte que les publicacions poden procedir de qualsevol punt del món, i n’hi ha tan poques de georeferenciades que no té sentit establir límits geogràfics. En aquestes condicions, l’informe s’hauria de llegir com una crònica anual de la projecció de la ciutat a les xarxes socials digitals. Permet fer un seguiment força acurat dels esdeveniments que, al llarg de l’any, han fet destacar Barcelona a la infoesfera global.

 

Barcelona incrementa la seva presència a l’entorn digital

Durant els darrers 2-3 anys, la presència de Barcelona a les xarxes socials digitals i Internet ha canviat notablement, tant en termes quantitatius -el volum de la comunicació- com pel que fa als temes i esdeveniments més destacats. Així, l’any 2017 es detecten més de 5 milions de publicacions, 2 milions més que l’any anterior, i un 148% més que l’any 2015. La plataforma preferida per parlar de la ciutat continua essent Twitter, amb un 66,3%, tot i que l’any 2017 sofreix un lleuger descens del seu pes. Els portals de notícies i mitjans digitals que permeten compartir continguts es perfilen com el segon canal més utilitzat. Destaca durant l’últim any el creixement de la plataforma d’Instagram, que passa d’ubicar-se de la setena posició d’ús al tercer lloc, amb un augment de 6 punts percentuals.

 

Imatge 2: Les Rambles després de l’atemptat i les mostres de condol ciutadanes
Font: Flickr Barcelona_cat

 

L’augment volumètric es basa fonamentalment en les publicacions relatives a l’atemptat de les Rambles, així com en temes relatius a la situació política catalana i l’1-O.  Això es reflecteix molt clarament en la distribució de publicacions mensuals, ja que durant 2017 entre els mesos d’agost i desembre es concentren el 62,3% de les mencions totals de l’any, mentre que l’any 2016 només van fer-ho 36,8%. També ho veiem en el creixement desmesurat de determinades temàtiques, especialment l’àrea “Espai Públic i Seguretat” (+175% en missatges i +290% en autors únics) i en la de “Drets de la ciutadania i política no local” (+173% en missatges i +192% en autors únics).

 

Barcelona com a amfitriona d’esdeveniments econòmics, culturals o esportius

Més enllà d’aquests dos esdeveniments excepcionals, l’informe també verifica una gran dosi de continuisme respecte als esdeveniments en què es recolza la projecció internacional de la ciutat, i que tenen el seu reflex a les xarxes. Parlem de Barcelona com a amfitriona d’esdeveniments de gran ressò, ja siguin de tipus econòmic, cultural o esportiu. En aquest sentit destaquen els volums de comunicació associats al Mobile World Congress i el GP d’Espanya de Fórmula 1. Altres esdeveniments remarcables en publicacions i influència són l’Open de tenis Banc Sabadell, les festes de la Mercè i els festivals Sonar i Primavera Sound. Però, durant el 2017, també  han destacat el Congrés Europeu de Cardiologia i la setena edició del Smart City Expo World Congress. I, finalment, un altre fet molt comentat va ser la candidatura fallida per acollir l’Agència Europea del Medicament.

 

 

Infografia 1: Top 10. Esdeveniments més influents
Font: Resum de l’Informe “Barcelona a les xarxes socials” 2017

 

Els debats i lluites de la ciutadania

Pel que fa als temes d’interès i debat polític, més enllà del conflicte territorial destaca el gran volum de publicacions al voltant de la immigració (CIE, Refugiats) o el feminisme, a més de la creixent sensibilització dels usuaris respecte a temes com l’exclusió residencial (desnonaments) i els drets civils. Durant l’any 2017 creixen especialment les publicacions relatives a la gentrificació i els pisos turístics. Una nova tendència que irromp al 2017 a les agendes de les xarxes és l’augment de la preocupació per la qualitat ambiental, de l’aire i la contaminació.

Podeu consultar un resum de l’Informe “Barcelona a les xarxes socials” 2017 fent clic aquí.