Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya

Per | 14/05/2018

+ info: gencat.cat

La Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya estableix unes pautes comunes per a la presència homogènia de la Generalitat a les xarxes socials. La Guia també conté el procediment que cal seguir per obrir perfils en aquests espais de relació i participació. Així mateix, enumera les diferents eines de xarxa social, els diversos usos i objectius de presència en cada una, les recomanacions per a una presència adequada i reexida i també els criteris d’estil comunicatiu més adequats en cada eina.