Comunicació Pública

Per | 03/05/2018

+ info: Comunicació Pública

L’Associació Comunicació Pública és una associació constituïda per periodistes i professionals de la comunicació que treballen a les administracions i empreses públiques de Catalunya. Els objectius de Comunicació Pública són el reconeixement professional de la tasca comunicativa que realitzen els periodistes al si de les administracions públiques, la seva representació i defensa, l’organització d’activitats formatives, i l’establiment de relacions de col·laboració amb entitats sindicals, professionals i institucionals relacionades amb el món de la comunicació pública.