Associació Societat Catalana de Salut Digital

Per | 19/04/2018

+ info: Societat Catalana de Salut Digital

La Societat Catalana de Salut Digital es va crear a l’abril de 2016. Neix com a conseqüència d’un dels canvis que s’està succeint en la nostra societat: la digitalització de la informació, que unit a la globalització i a la universalitat que suposa Internet, està canviant la forma en què vivim, treballem i gaudim. Aquests canvis estan afectant a la majoria de serveis al ciutadà i a la vegada als àmbits dels serveis socials i de salut.

Nombrosos estudis avalen que la digitalització dels serveis de salut i la transformació que comporta, no només beneficien al ciutadà / pacient, sinó que poden suposar un estalvi important gràcies a serveis de telemedicina, de monitorització de pacients (sigui en el seu domicili o no), d’adherència als tractaments indicats, visites no presencials, evitar duplicitats en proves diagnòstiques, així com motivar hàbits de vida saludable amb programes personalitzats.

La digitalització de la salut i dels àmbits socials fan possible apoderar al ciutadà / pacient, millorant així la seva salut i la seva qualitat de vida. Permetent al ciutadà ser un agent actiu i proactiu per mantenir-se més saludable, o per gestionar adequadament la seva malaltia o estat. Al seu torn, suposa una major garantia de seguretat per al professional de la salut, que pot seguir l’evolució del seu pacient a distància evitant visites innecessàries, garantint que la informació procedent de diferents consultes amb diferents metges o des de els propis dispositius el ciutadà pugui ser accessible evitant medicacions contraindicades, duplicar proves diagnòstiques o duplicar prescripcions. La salut digital facilita les tasques dels professionals i li dóna més seguretat al pacient.