Mitjans digitals i públics escènics. La relació entre el públic i el producte cultural a través de la xarxa. Cas d’estudi: Festival Temporada Alta. Ingrid Baraut (2017)

Per | 18/04/2018

+ info: TDR

La pregunta que se situa a l’origen d’aquesta investigació és com i perquè l’entorn mediàtic afecta la recepció, difusió i participació de l’art en viu. Amb la base de l’ecologia dels mitjans, i considerant en particular la convergència mediàtica i cultural, s’analitzen els canvis socials contemporanis dels públics en relació directe amb la disseminació, la multiplicació, la interconnexió i la ubiqüitat dels recursos i els fluxos d’informació i comunicació. L’objectiu és demostrar que l’ecosistema mediàtic actual requereix una nova relació amb el públic. S’han realitzat 12 entrevistes en profunditat a professionals del sector escènic i un estudi dels públics del festival d’arts escèniques Temporada Alta. L’anàlisi empírica es recolza en un estudi etnogràfic en línia de la interacció social dels públics del festival a la xarxa social de Twitter i en una enquesta per Internet als espectadors. Els resultats contribueixen a una nova forma d’identificar la desigualtat de participació cultural