Bases per a un periodisme feminista

Per | 11/04/2018

+ info: comunicació21

La directora de la Jornada, Laia Altarriba, explica que es tracta d’un projecte de periodisme crític, independent dels grans grups de poder, feminista i cooperatiu destinat al públic generalista dels països catalans. Per això, l’objectiu no és competir sinó sumar-se als mitjans independents ja existents amb un diari que pugui ser present a quioscos, biblioteques o bars, per tal d’acostar al gran públic la informació des d’una perspectiva crítica i independent.

El 5 de maig és la data fixada per a la sortida: diària en versió PDF i de cap de setmana per a la seva edició en paper (esperant ser diària properament). Actualment en la seva versió digital es poden trobar ja articles i edicions de mostra en PDF.La gran dificultat per a l’inici del diari és trobar els recursos econòmics suficients per a un mitjà d’aquest abast. Compten amb el capital de sòcies i de les actuals 2.000 subscripcions, així com una quantitat buscadament limitada (per sostenibilitat i independència) de subvencions. Però per assolir l’objectiu final de la publicació diària en paper, cal arribar progressivament a les 7.000 subscripcions.