Associació de dones investigadores i tecnòlogues a Catalunya

Per | 11/04/2018

+ info: AMIT-cat

Avui dia la majoria de les persones que finalitzen estudis universitaris a Espanya i que obtenen les millors qualificacions són dones però la participació de les dones a l’activitat investigadora i docent és molt lluny de ser igualitària respecte de la dels homes i decreix notablement a les escales professionals més altes .

Les raons per les que menys dones que homes trien l’activitat investigadora i per les que més dones l’abandonen desmotivades, són múltiples, complexes i es potencien entre sí.

L’associació AMIT compta amb 465 persones associades (dades de 2008), de les quals un 16% som a Catalunya i constituïm l’associació AMIT-Cat.

Defensem la igualtat d’oportunitats en l’activitat investigadora, en la promoció professional i en la participació en la presa de decisions, i això perquè és un dret, no com a concessió.

Treballem per a fer més visible l’activitat professional de les investigadores, denunciem l’existència de situacions discriminatòries i els mecanismes que hi porten.