Observatori TIC

Per | 22/03/2018

+ info: Centre Tecnològic de Catalunya

L’Observatori TIC és un instrument d’anàlisi i seguiment del Sector TIC i la Societat Digital a Catalunya impulsat pel Cercle Tecnològic de Catalunya amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat digital de la Generalitat de Catalunya. L’Observatori TIC aglutina la informació i indicadors més rellevants de les TIC catalanes amb l’objectiu de mesurar la seva evolució i ajudar a dissenyar les polítiques i estratègies de futur per aquest sector.

Els objectius de l’observatori:

Oferir una visió integral i actualitzada dels indicadors que afecten el sector TIC català
Difondre i facilitar informació sobre el grau d’implantació de les TIC a Catalunya
Disposar de dades sobre l’evolució de la Societat Digital a Catalunya per adequar les actuacions dels diferents agents públics i privats.