“Les dades culturals: Consideracions ètiques, problemes i oportunitats”, Diputació de Barcelona (2017)

Per | 02/03/2018

+ info: Diputació de Barcelona

Les dades han adquirit, al llarg dels darrers anys, una importància creixent. Els avenços tecnològics han propiciat un salt dels sistemes de mesura i de recollida de dades que ha fet possible l’acumulació d’una gran quantitat d’informació sobre els usuaris; el seu tractament requereix uns criteris legals i ètics que garanteixin el respecte a la privacitat de les persones.

L’àmbit cultural i, més concretament, l’acció cultural dels ajuntaments, encara no ha incorporat plenament la recollida i l’anàlisi de dades sobre les seves actuacions. S’obre, doncs, l’oportunitat de fer-ho d’una manera planifi cada, i amb la consideració dels eixos de necessitat, responsabilitat, transparència i respecte envers les dades personals.