La responsabilitat d’educar des del periodisme

Per | 12/02/2018

+ info: ARA

‘Adoctrinar’, la paraula que tant serveix als que volen desacreditar el funcionament de les institucions educatives i comunicatives i la seva incidència sobre els infants i els joves. És una qüestió important, que mereix refutació i també reflexió. Apareix en alguns moments de la jornada ‘Comunicació i educació. Una responsabilitat compartida’, que organitza Rosa Sensat i que reuneix tres iniciatives rellevants en el terreny del periodisme que s’adreça especialment als ciutadans que encara no han complert la majoria d’edat. De l’exposició dels seus projectes, ja madurs o en procés de plena consolidació, i la interacció amb els assistents a la xerrada en sorgeixen paràmetres periodístics i educatius suggerents i també atrevits.

El primer a intervenir és Josep Carles Rius, exdegà del Col·legi de Periodistes i actual responsable del ‘Diari de l’Educació’ i la revista ‘XQ’ (‘Per què?’). A criteri seu el tema de debat es caracteritza per la no possessió absoluta de la informació en mans dels periodistes i la no presència exclusiva de l’educació a les aules. Així doncs, queda clar que estem parlant d’una responsabilitat compartida: “Necessitem formar ciutadans amb esperit crític i que sàpiguen moure’s bé per l’ecosistema comunicatiu”. Per a aconseguir-ho és important, a criteri seu, crear “illes de credibilitat” en el terreny periodístic que assegurin la qualitat democràtica de la informació. Aquestes illes s’han de portar a l’escola a fi i efecte d’implementar aquesta educació. En aquest sentit, la revista ‘XQ’ proposa continguts periodístics especialment tractats per a infants i joves. Rius explica que tot el procés de producció de les notícies que hi apareixen està pensat per resultar atractiu i solvent a ulls dels seus lectors potencials. Des de la selecció dels temes, la redacció entenedora i inclusiva, la facilitat per a la lectura i el reforç dels continguts a través d’un test de comprensió lectora.