Crisis en el model de la radiodifusió internacional i en la programació en castellà i català vers Europa (1978-1998). Cronologia dels programes internacionals en llengua catalana del segle XX. Cinto Niqui (2007)

Per | 02/02/2018

+ info: Tesis Doctorales en Red

L’objecte és fer per primera vegada un estudi aprofundit sobre el canvi en el model de la radiodifusió internacional a finals del segle XX.
Descric, d’una forma general, com han viscut les emissores internacionals els darrers anys del segle XX. Com han afrontat els canvis polítics, econòmics i tecnològics que s’han produït i com han intentat justificar la seva vigència i trobar un nou sentit a la seva existència.
Després recullo la meva investigació dedicada a: quantificar i valorar com va canviar el volum total d’emissió de la radiodifusió internacional, en el període 1978 a 1998; i quantificar i valorar, específicament, com va canviar el volum de programació en llengua castellana vers Europa de les emissores.
A partir de la transició democràtica, a Catalunya la ràdio ha estat un dels mitjans que ha contribuït notablement a la normalització lingüística de la nostra llengua. Durant les primeres dècades de la dictadura franquista els programes radiofònics internacionals en català, transmesos en ona curta, gairebé van ser els únics que es podien escoltar. Per la seva transcendència presento una cronologia general de totes les emissions internacionals fetes en llengua catalana durant tot el segle XX. Una qüestió mai estudiada en el seu conjunt. En un disc compacte recullo una trentena d’enregistraments sonors relacionats amb aquest tema, especialment dels anys setanta i vuitanta.