Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya

Per | 08/01/2018

+ info: CPAC

El Col·legi vol ser, en primer lloc, una eina de debat, de reflexió i de defensa del sector audiovisual del nostre país.A més, també vol oferir a tots els col·legiats, com a persones físiques, un seguit d’avantatges de caràcter jurídic, econòmic, professional i de serveis vinculats al sector audiovisual i derivats.Un dels compromisos és vetllar per la formació continuada i reciclatge dels professionals del sector. Per això s’organitzaran congressos, seminaris, jornades, debats, conferències, i col·loquis vinculats als interessos dels diferents àmbits professionals que formen part del sector.

També es vol canalitzar la informació per introduir els nous llicenciats al món laboral, i es crearan departaments de defensa jurídica i d’assessorament professional per a tots els col·legiats.Una de les funcions del Col·legi de l’Audiovisual de Catalunya és la d’oferir una visió i una opinió col·legiada des del punt de vista professional sobre tot allò que afecti directament al sector de la seva competència. Així mateix, també és una de les tasques del Col·legi l’elaboració de dictàmens i informes, ja sigui a demanda d’altres institucions com a iniciativa pròpia, sobre els temes més diversos i candents i que afectin el seu àmbit d’’ctuació dins del sector audiovisual i la seva projecció pública.