El tractament de la salut mental al mitjans

Per | 20/12/2017

+ info: CAC

Els trastorns mentals es refereixen a una àmplia gamma de condicions de salut mental que afecten temporalment i substancialment la capacitat de les persones per afrontar les demandes de la vida diària. Aquesta condició pot causar alteracions de pensament,de percepció, d’estat d’ànim i de personalitat o comportament, tot i que de vegades és invisible i no aparent davant els altres. A diferència de la discapacitat psíquica o de la demència, el trastorn mental no disminueix ni deteriora les facultats mentals, sinó que les altera de forma esporàdica. Totes les persones som tan susceptibles de tenir problemes de salut mental com de patir qualsevol altra malaltia. El seu tractament i recuperació són possibles i moltes persones amb un diagnòstic a l’àmbit de la salut mental viuen una vida normalitzada.

Per la seva influència en l’opinió pública, els mitjans de comunicació poden ser una eina molt útil en la normalització dels trastorns mentals ajudant a combatre estereotips. Si bé el tractament dels problemes de salut mental tendeix a ser acurat i sensible, de vegades se n’exagera el risc d’agressivitat, s’afavoreixen la por i la desconfiança i s’eixampla el buit del desconeixement sobre els temes de la salut mental.