Cuando la música desapareció de televisión. Historia, evolución y análisis narrativo del periodismo musical en TVE y TV3. Alicia Álvarez (2017)

Per | 01/12/2017

+ info: Tesis Doctorales en Red

La tesi que aquí es presenta està basada en una recerca sobre l’evolució en la narrativa audiovisual dels programes musicals periodístics en televisió per la qual hem aplicat una plantilla d’anàlisi narrativa que ens oferís una visió cronològica dels canvis i transformacions per les quals ha passat el format en les televisions públiques espanyola i catalana. Abans de dur a terme aquesta anàlisi s’ha construït un marc teòric que abasta dos terrenys fonamentals per parlar del periodisme musical en televisió: d’una banda, la història de la música popular urbana (internacional, nacional i catalana) des de l’arribada del mitjà i, per un altre, les relacions entre música i imatge. En aquesta segona part de la teoria no només hem volgut parlar de la importància de la televisió en la divulgació de la música popular urbana sinó també en la influència que han tingut altres mitjans i formats (tals com els fanzines, la ràdio, el videoclip o el cinema) en la història dels programes musicals de televisió; una història que hem escrit pràcticament des de zero (lloc que no existeix cap llibre o recerca prèvia que s’ocupi d’això més enllà d’alguna etapa de la història) aportant una classificació o tipologia d’aquests programes. D’aquesta forma hem dividit els programes musicals en televisió en diverses categories englobades en dos grans grups: programes periodístics i programes no periodístics, establint en aquest últim grup diferents subcategories que van dels xous de varietats als programes dedicats íntegrament a l’emissió de videoclips, la retransmissió de concerts i una sèrie de “inclassificables” que hem estimat suficientment rellevants quant a la relació de la música popular urbana i la televisió