Manifest per un periodisme digne

Per | 13/11/2017

+ info: Col.legi de Periodistes de Catalunya

El periodisme és un dels pilars que apuntala una societat plural i democràtica, ja que la informació veraç i contrastada és imprescindible perquè la ciutadania pugui decidir lliurement el seu futur.

Per tal de poder complir amb aquest mandat, els periodistes han de poder treballar amb uns contractes i unes retribucions dignes, però des del col·lectiu observem amb preocupació com les condicions laborals dels periodistes han empitjorat paulatinament en els darrers anys, tant per la crisi econòmica que ha sacsejat el país com pel canvi de model derivat de la irrupció dels nous mitjans digitals.

La precarietat laboral adopta diverses formes:

“ofertes” laborals abusives que no s’acosten ni de lluny al salari mínim interprofessional.

menys contractes laborals i proliferació de “col·laboradors” que cobren per peça, sovint amb unes retribucions mínimes que amb prou feines els serveixen per pagar les quotes de la Seguretat Social.

“falsos autònoms” a qui l’empresa no fa un contracte de treball però a qui obliga a adaptar-se a les exigències horàries i laborals com si fos un empleat a temps complet.
redaccions amb els salaris congelats o reduïts i on sovint es dóna una doble escala salarial entre aquells que hi treballaven des d’abans de la crisi econòmica i els que han entrat després.

mitjans que cada cop més sovint demanen col·laboracions gratuïtes.

empreses que utilitzen estudiants en pràctiques per cobrir llocs de treball estructurals.

i un llarg etcètera.