El portal ARCA –liderat per la Biblioteca de Catalunya– és un repositori digital cooperatiu d’accés obert

Per | 17/10/2017

+ info: Arca

És un portal d’accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit cooperatiu de preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) que vol:

Possibilitar la consulta sobre les publicacions periòdiques completes. Els usuaris podran accedir a les col·leccions senceres de les publicacions sense haver de perdre temps i esforços en la seva localització i consulta a diferents institucions.Recuperar i preservar el patrimoni hemerogràfic català. El fet de disposar de substituts digitals dels documents minimitza l’ús dels originals i el seu desgast.