Article: Pioners de l’animació audiovisual de la postguerra a Catalunya. Teresa Martínez Figuerola, Xavier Cubeles Bonet, Maria Pagès

Per | 12/09/2017

+ info: Institut d’Estudis Catalans

Aquest article recull els resultats de la recerca realitzada sobre l’origen i evolució de la indústria cinematogràfica de l’animació a Catalunya durant els anys de la postguerra. Concretament, el treball se centra en el període comprès entre el 1942 i el 1951, època de gran esplendor creativa i emprenedora en aquesta indústria al país. Es van impulsar diferents projectes en aquest camp a la ciutat de Barcelona, la qual, tot i les circumstàncies extraordinàriament difícils del moment, va esdevenir centre de referència de la producció d’obres d’animació cinematogràfica a Espanya, algunes de les quals van aconseguir una certa projecció i reconeixement a escala internacional. El text s’estructura en els quatre apartats següents: 1) context polític, econòmic i cultural; 2) projectes empresarials; 3) talent creatiu, i 4) consideració final.