Observatori de la Recerca

Per | 20/07/2017

+ info: Observatori de la Recerca

El portal de l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) és un servei d’informació especialitzada en les activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) desenvolupades a les terres de llengua i cultura catalanes, amb comparacions a escala internacional. El contingut del portal és responsabilitat de l’equip de l’OR-IEC.

Els objectius principals del portal són:

1) Difondre i analitzar informació especialitzada sobre el sistema científic i tecnològic de les terres de llengua i cultura catalanes.

2) Establir un canal de comunicació amb la comunitat científica, així com amb el personal que dona suport a aquesta comunitat (gestors, tècnics, documentalistes…).