Observatori de la Producció Audiovisual

Per | 20/07/2017

+ info: OPA

L’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) és un portal de la Universitat Pompeu Fabra destinat a oferir serveis d’estudi, documentació i debat sobre la dinàmica de la producció audiovisual i, en general, de tot el sector audiovisual. L’OPA es planteja com un espai de trobada entre el món professional i el món acadèmic des d’on poder oferir eines per al coneixement i el desenvolupament, sobretot, de la indústria audiovisual catalana. L’objectiu de l’OPA, per tant, és posar a disposició de la societat catalana i dels actors centrals del sector audiovisual una plataforma de serveis de documentació, d’informació, d’anàlisi i de recerca sobre l’evolució i les dinàmiques del sector , especialment de la producció.L’OPA és una iniciativa d’UNICA ( Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual) , grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, consolidat per la Generalitat de Catalunya.