Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC)

Per | 13/07/2017

+ info: Premsa Comarcal

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) és una entitat sense ànim de lucre que aglutina la pràctica totalitat d’empreses i entitats editores de premsa comarcal i local d’informació general existents a Catalunya, en format paper o digital, escrites en català i amb difusió de pagament. Premsa Comarcal aplega periòdics impresos de difusió diària, setmanal, bisetmanal, quinzenal, mensual, bimestral i trimestral.

L’ACPC va quedar inscrita l’any 1982 en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, però el seu origen es remunta a l’any 1980, quan diverses publicacions van crear l’entitat amb l’objectiu d’evidenciar la seva potència col·lectiva i obtenir el reconeixement de les institucions públiques i privades, amb el recolzament que la societat civil ja els hi atorgava. Històricament, Catalunya es caracteritza per la riquesa i tradició d’un tipus de premsa, la comarcal i local, que dóna informació sobre l’entorn més proper i eleva a categoria de notícia esdeveniments que en mitjans generalistes poden passar desapercebuts.