Gremi de la Industria i la Comunicació Gràfica de Catalunya

Per | 06/06/2017

El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya té com a finalitat ajudar l’agremiat informant-lo, orientant-lo i donant-li suport amb el màxim rigor i professionalitat, prioritzant el tracte individual i personalitzat de cadascun dels nostres associats.

Informar a través de circulars, avisos, informacions urgents i la revista trimestral Gremi; orientar l’agremiat davant qualsevol problema o dubte que pugui tenir; recolzar als associats davant les dificultats generals o del sector en l’àmbit laboral, fiscal, tècnic, etc, i amb l’objectiu d’obtenir un assessorament el més ampli i eficaç possible i oferir una actuació responsable, el Gremi està afiliat, a nivell sectorial a la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE).

+ info: http://gremi.net/